Senážní a silážní věže

Dodavatel technologií pro skladování v odvětvích :

Senážní věže

 • jsou určeny ke skladování a konzervaci pícnin o vlhkosti do 25 %.

Silážní věže

 • jsou použitelné také pro skladování a konzervaci pícnin o nižší sušině a tedy vyšší vlhkosti.

SKLADOVÁNÍ A KONZERVACE PÍCNIN VE VĚŽÍCH

silo-finsko
 • Konzervační proces probíhá ve věžích za intenzivního vylučování oxidu uhličitého, jehož zdrojem je dýchání rostlin a bakteriologické kvašení. Senáž i siláž, konzervovaná ve věžích, má aromatickou vůni a barvu, je kvalitním krmivem pro veškerý hovězí dobytek.
 • Dodáváno nejen ve standardních typech o průměru 6,0 a 8,57 m, ale také v atypických průměrech 6,8 a 7,7 m.
Užitný objem může být dle typu až 1.240 m3.

Reference :

 • Od roku 1998 realizováno již 60 ks silážních věží ve FINSKU.
 • Funkční i v tvrdých podmínkách za polárním kruhem.

sila-jak-to-funguje

Technická charakteristika standardních typů:

 

Konstrukce pláště zajišťuje hermetické utěsnění.

Konstrukce pláště sila
 • Dno věže je opatřeno odvodňovacím kanálem, který svádí silážní šťávy přes sifonový uzávěr do sběrné jímky.
 • Plnění sila je zajištěno plnícím ventilátorem (2) s pomocí dávkovacího stolu (1) přes plnící potrubí (4). Silo je rovněž vybaveno výstupním žebříkem a obslužnými plošinami (3).
 • Vybírání se provádí pomocí moderního vyskladňovacího zařízení.

Vyskladňovací zařízení TEE-JII.

 • finského výrobce T. J. PYYKKÖNEN OY bylo navrženo pro tvrdé klimatické podmínky ve Finsku. Spolehlivě vydrží i při vyskladňování zmrzlého krmiva. Má vysokou vyskladňovací kapacitu.

TEE-JII 600, 700, 800 pro různé průměry věží

logo-tee-jii
 • Velmi stabilní chod.tee-jii
 • Robustní konstrukce, váha přes 1.500 kg
 • Mobilita = možnost přesouvat mezi více věžemi
 • Pevná a důkladně testovaná jednotka na strhávání krmiva
 • Díky optimálnímu tvaru řezné formy (ocelový ozubený prstenec) je krmivo oddělováno velmi efektivně
 • Automatická kontrola funkcí
 • Příkon motoru od 3 do 4 kW
 • Silný pohon

tee-jii-1