Opravy a modernizace nádrží na KPH

Dodavatel technologií pro skladování v všech odvětvích

Zásobníky kapalných průmyslových hnojiv

 • Sklady kapalných průmyslových hnojiv ze smaltovaných nádrží typ Vítkovice byly realizovány v letech 1978 až 1986, přičemž fyzická životnost nádrží byla zaručena po dobu 18-20 let.

Opravy a modernizace

  V současné době je tato životnost pro většinu nádrží naplněna, v mnoha případech je snížena skutečností, že nádrže nebyly průběžně naplňovány a byly tak vystaveny nadměrnému působení koroze. Takové nádrže nejsou způsobilé k dalšímu používání, protože je snížená jejich statická únosnost a těsnost, která ohrožuje ekologické zájmy a ochranu životního prostředí.

U TĚCHTO NÁDRŽÍ JE NUTNÉ PROVÉST ODBORNOU REVIZI

Generální oprava

 • Obnovení statické únosnosti a těsnosti, výměna šroubů, výměna a opravy silikonového těsnění, výměna kotevního pásku.
 • Oprava, případně výměna potrubí, čerpací techniky a technologického zařízení.
 • Obnova ochranných nátěrů nesmaltovaných částí.
 • Opravy stavebních konstrukcí, opláštění základových bloků, izolační nátěry havarijní vany, stáčecí plochy a záchytné jímky.

Modernizace

 • Vývoj šroubového spoje umožňuje v současné době zvýšení nádrží až o dvě řady plechů.
 • Dosáhne se tak snadným technickým řešením a při minimálních nákladech.
 • Zvýšení stávající skladovací kapacity nádrže až o 30 %.
 • Modernizace nádrží se s výhodou nabízí současně s provedením generální opravy.
 • Dalším modernizačním prvkem je nový měřící a signalizační systém naskladněného a vydávaného množství.

Zvýšení kapacity nádrží na KPH

 • Původní nádrž ø 8,57 m, objem 469 m3
 • provede se zvýšení o 2 řady
 • dojde ke zvýšení objemu o 158 m3
 • nová kapacita 627 m3, (878 t DAM)
 • Původní nádrž ø 6 m, objem 230 m3
 • provede se zvýšení o 2 řady
 • dojde ke zvýšení objemu o 78 m3
 • nová kapacita 308 m3, (431 t DAM)
hnojiva-vykres1-bighnojiva-vykres2-big