Postup při renovaci nádrže
Otevřít info

ZEMĚDĚLSKÉ

APLIKACE

Smaltované nádrže, sila a zásobníky se nejvíce používají ve všech oblastech zemědělství.

PRŮMYSLOVÉ

APLIKACE

Tyto nádrže a zásobníky se používají pro skladování kapalin a sypkým materiálů.

KOMUNÁLNÍ

APLIKACE

Smaltované nádrže pro čistírny odpadních vod, bioplynové stanice, kalové nádrže.

DOMÁCÍ

APLIKACE

Využití malých smaltovaných nádrží pro skladování dešťových a odpadních vod.

Postup při renovaci nádrží

Slovem i obrazem :

Nádrže pro skladování kapalných průmyslových hnojiv

Sklady kapalných průmyslových hnojiv ze smaltovaných nádrží typ Vítkovice byly realizovány v letech 1978 až 1986, přičemž fyzická životnost nádrží byla zaručena po dobu 18-20 let. V současné době je tato životnost pro většinu nádrží naplněna, v mnoha případech je snížena skutečností, že nádrže nebyly průběžně naplňovány a byly tak vystaveny nadměrnému působení koroze. Takové nádrže nejsou způsobilé k dalšímu používání, protože je snížená jejich statická únosnost a těsnost, která ohrožuje ekologické zájmy a ochranu životního prostředí.

Provádíme revizní prohlídky smaltovaných nádrží

V návaznosti na garantovanou životnost smaltovaných nádrží typu Vítkovice, nabízíme revizní prohlídky těchto smaltovaných skladovacích objektů. Pokud technický stav těchto nádrží již nebude splňovat předepsané normy a pevnostní limity nabízíme možnost opravy, renovace, odkupu či kompletní likvidace nádrže. Postup je danný stářím a stavem smaltovaných nádrží. Naši technici jsou připraveni stav Vašich smaltovaných nádrží zkontrolovat a případně navrhnout další postup.

Demontáž starých nádrží a jejich renovace

Pokud původní smaltovaná nádrž technicky nevyhovuje možnosti dalšího používání a Vy tyuto nádrž potřebujete, nabízíme možnost kompletní renovace Vašich smaltovaných nádrží. Provedeme odbornou demontáž kompletní nádrže pomocí speciálních zvedacích souprav. Jednotlivé demontované díly nádrže důkladně označíme a odvezeme do našeho výrobního podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Jednotlivé díly jsou zde důkladně překontrolovány, ty nepoužitelné sešrotovány a nahrazeny novými. Smaltované plechy jsou vyčištěny pomocí naší čistící linky, všechny kovové části jsou okartáčovány a opatřeny novými nátěry. Původní betonový základ musí také vyhovovat všem statickým požadavkům a výpočtům. Popřípadě musí dojít k opravě, popřípadě výstavbě základu nového.

Stavba renovovaných nádrží

Veškeré zrenovované i nové části smaltované nádrže jsou dopraveny na místo výstavby. Přistoupí se k vlastní výstavbě renovované, smaltované nádrže. Při montáži je veškerý spojovací materiál nahrazen novým a samozřejmostí je tmelení všech spojů a otvorů speciálním silikonovým tmelem. Při výstavbě renovované nádrže jsou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a předepsané technologické postupy. Demontážní i montážní práce provádějí naši zkušení montážníci, vždy pod vedením specializovaného šéfmontéra. Všichni montážníci mají všechny potřebná oprávnění a certifikáty pro dannou práci. Výstavba vlastní smaltované nádrže je prováděna pomocí speciálních zvedacích souprav a jeřábové techniky.

Zkušenosti z výstavbou smaltovaných nádrží

S výstavbou a montáží smaltovaných sil, nádrží a zásobníků máme mnohaleté zkušenosti. Za sebou máme celou řadu referenšních staveb po celé České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Renovované smaltované nádrže jsou nejčastěji používány k skladování různých kapalných médií, tekutin, kalů. Tyto smaltované nádrže se využívají nejvíce v zemědělství, průmyslu, potravinářství a komunální oblasti. Smaltované, nádrže jsou velmi oblíbené a rozšířené. Důvodem je vysoká variabilita, kvalita povrchu a celková životnost. Nemalou zásluhu na této popularitě má i výrobce Vítkovice a.s.

Výhodnost výstavby renovovaných nádrží

Základním požadavkem dobrého hospodáře je cenová výhodnost a návratnost vložených investic do systému skladování, kravské a prasečí kejdy, kapalných hnojiv, odpadních vod, průmyslových vod a kalů. Tento základní požadavek je splněn beze zbytku a výstavbou renovované nádrže ušetříte značnou část finančních prostředků. Přitom smaltované nádrže z renovovaných Vítkovických plechů splňují všechny technické a bezpečnostní požadavky pro používání a provoz těchto nádrží. Výstavba těchto nádrží je podložena technickou dokumentací, statickými výpočty které vychází z trhacích zkoušek provedených v akreditované zkušebně. U renovovaných smaltovaných nádrží typu Vítkovice je stanoveno omezení průměru a počtu jednotlivých lubů statickým výpočtem. Toto omezení je nutné dodržet. Při potřebě výstavby objemově větších smaltovaných nádrží je potřeba provést výstavbu nádrže nové.

Výstavba renovované smaltované nádrže

Výstavba renovovaných, smaltovaných nádrží typu Vítkovice se striktně drží výkresové dokumentace a přesného, technologického postupu. Výstavba se provádí na nové nebo původní betonové základy, které musí splňovat veškeré právní, statické a technické požadavky. Vlastní výstavba je prováděna pomocí speciálních zvedacích souprav. Při výstavbě pomocí zvedacích souprav se začíná s montáží vždy od horního lubu, s tím že další luby se montují směrem dolů. Standartně jsou smaltované nádrže opatřeny výstupním žebříkem, plošinou, revizními otvory, přirubami pro napouštění a vypouštění nádrže. Dle využití a přání investora se smaltované nádrže mohou technicky osadit systémy napouštění, vypouštění, distribuce, dávkování, míchání, zastřešní, zateplení.

Firma Morkus Morava s.r.o.

Vám vždy nabídne výhodný poměr ceny a užitné hodnoty. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout komplexní služby a atraktivní ceny. Řešení se snažíme vytvářet vždy na míru našim zákazníkům, a to jak v oblasti skladování všech druhů materiálů a médií. Naši specialisté jsou Vám k dispozici a vždy Vám rádi a ochotně poradí, jaké se nabízejí možnosti řešení Vašich potřeb při řešení systému skladování zemědělských nebo průmyslových produktů..

Montáže a demontáže

Firma Morkus Morava s.r.o se zabývá dodávkou, montáží, demnotáží, opravou a revizí smaltovaných sil, nádrží a zásobníků typ Vítkovice, Harvestore a Permastore. Součástí našich činností jsou i montáže, demontáže a výkupy kovových konstrukcí hal a likvidace technologických celků a výrobních provozů včetně výkupu kovů všech druhů.

 

poptavky-kontakty-z

Mapa

map-cz-cs

 

Kde nás najdete

Provozní doba

PO: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ÚT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ST: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ČT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

PÁ: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

SO: zavřeno

NE: zavřeno

Rychlý kontakt

Morkus Morava, s.r.o.

Fakturační adresa
Lazníky 163, 751 25 Veselíčko
IČ: 278 48 485
DIČ: CZ 278 48 485
tel. administrativa: 774 405 816
tel. jednatel: +420 737 540 190