Certifikáty

CSN EN ISO 9001:2016

 


TDS Brno - Sekce řizení jakosti a certifikace, p. s,

Firma Morkus Morava s.r.o. zavedla a používá systém managementu kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s požadavky ČSN EN ISO 3834-2:2006 v oboru návrh, výroba, montáž, opravy smaltovaných sil. Výroba a montáž ocelových konstrukcí, kovovýroba. Tak, aby byla firma úspěšná a konkurenceschopná, musí nabízet kvalitní produkty. Cílem řízení kvality je splnění požadavků pomocí preventivních, kontrolních a korigujících činností v předepsaných tolerancích.


Certifikát CZ - 1 strana

 • Morkus Morava s.r.o. zavedla a používá systém managementu kvality v souladu s požadavky:
 • ČSN EN ISO 90001:2016
 • Číslo: TDS 102/2020
 • Platnost: do 26. ledna 2023
 • V oboru: Návrh, výroba, montáž, opravy smaltovaných sil. Výroba a montáž ocelových konstrukcí, kovovýroba.

Zobrazit certifikát

Certifikát CZ - příloha

 • Morkus Morava s.r.o. zavedla a používá systém managementu kvality v souladu s požadavky:
 • ČSN EN ISO 90001:2016
 • Číslo: TDS 102/2020
 • Platnost: do 26. ledna 2023
 • V oboru: Návrh, výroba, montáž, opravy smaltovaných sil. Výroba a montáž ocelových konstrukcí, kovovýroba.

Zobrazit certifikát

Certificate AN - 1 page

 • Morkus Morava s.r.o. has established and applies a quality management system in accordance with:
 • ČSN EN ISO 90001:2016
 • No: TDS 102/2020
 • Validity: to January 26, 2023
 • In the field : Design, production, assembly, repairs of enamelled silos. Production and assembly off stell structures, metal production.

View certificate

Certificate AN - annex

 • Morkus Morava s.r.o. has established and applies a quality management system in accordance with:
 • ČSN EN ISO 90001:2016
 • No: TDS 102/2020
 • Validity: to January 26, 2023
 • In the field : Design, production, assembly, repairs of enamelled silos. Production and assembly off stell structures, metal production.

View certificate

Certifikát CZ

 • Výrobce nátěrových hmot Rokospol a.s. vydal v souladu s ČSN EN 12 944, ISO 8501 a dalších souvisejících předpisů:
 • ČSN EN 12 944, ISO 8501
 • Číslo: FB/2/05/2020
 • Platnost: do 26. května 2023
 • V oboru: Tímto certifikátem výrobce nátěrových hmot - společnost Rokospol a.s. osvědčuje, že pracovníci lakovny jsou oprávněni aplikovat jejich nátěrové hmoty.

Zobrazit certifikát
© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz