Novinky a články

Aktuality a akce firmy Morkus Morava s.r.o.

Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, SokolovDemolice objektů č. p. 1373 a 1374, Sokolov

V listopadu roku 2021 jsme zahájili demoliční práce na odstranění bytového domu se dvěma vchody č. p. 1373 a 1374, nacházejícího se v zastavěném území Sokolova v ul. Svatopluka Čecha na p. p. č. 306 a 307 v k. ú. Sokolov. Objekt je zděný pětipodlažní a je stavebně spojen se sousedním objektem. Spolu s odstraněním objektu bylo provedeno odpojení od inženýrských sítí, bylo nutné lokálně rozebrat skladbu stávajícího chodníku a po provedení odpojení byl chodník opraven. Odstranění objektu muselo být provedeno tak, aby sousední objekt nebyl poškozen. Prostor po demolici bude zasypán předrcenou sutí frakce 0-63, hutněnou po 300mm. Finální vrstva bude z biologicky aktivní zeminy.

 

Specifikace prací:

  • zřízení staveniště
  • zajištění vytýčení inženýrských sítí
  • odpojení demolovaných objektů od veškerých inženýrských sítí
  • vyklizení jednotlivých objektů
  • provedení veškerých geodetických prací
  • strojní demolice objektu
  • likvidace stavebního odpadu
  • zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla

 Poslední příspěvky

16, pro 2021
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků

Jménem firmy Morkus Morava s.r.o. přejeme všem zákazníkům i spolupracovníkům příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

15, pro 2021
Demolice objektu Brno, Hrázní 170/1

V druhé polovině roku 2021 jsme zahájili demoliční práce na odstranění objektů na akci "Novostavba objektu - Brno, Hrázní 170/1".

12, pro 2021
Výstavba sil na vlhkou kukuřici Francie 2021

V průběhu roku 2021 jsme postupně ve Francii zrealizovali výstavbu 10 smaltovaných sil včetně příslušenství pro uskladnění vlhké kukuřice.