Novinky a články

Aktuality a akce firmy Morkus Morava s.r.o.

Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, SokolovDemolice objektů č. p. 1373 a 1374, Sokolov

V listopadu roku 2021 jsme zahájili demoliční práce na odstranění bytového domu se dvěma vchody č. p. 1373 a 1374, nacházejícího se v zastavěném území Sokolova v ul. Svatopluka Čecha na p. p. č. 306 a 307 v k. ú. Sokolov. Objekt je zděný pětipodlažní a je stavebně spojen se sousedním objektem. Spolu s odstraněním objektu bylo provedeno odpojení od inženýrských sítí, bylo nutné lokálně rozebrat skladbu stávajícího chodníku a po provedení odpojení byl chodník opraven. Odstranění objektu muselo být provedeno tak, aby sousední objekt nebyl poškozen. Prostor po demolici bude zasypán předrcenou sutí frakce 0-63, hutněnou po 300mm. Finální vrstva bude z biologicky aktivní zeminy.

 

Specifikace prací:

  • zřízení staveniště
  • zajištění vytýčení inženýrských sítí
  • odpojení demolovaných objektů od veškerých inženýrských sítí
  • vyklizení jednotlivých objektů
  • provedení veškerých geodetických prací
  • strojní demolice objektu
  • likvidace stavebního odpadu
  • zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla

 Poslední příspěvky

16, pro 2021
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků

Jménem firmy Morkus Morava s.r.o. přejeme všem zákazníkům i spolupracovníkům příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

15, pro 2021
Demolice objektu Brno, Hrázní 170/1

V druhé polovině roku 2021 jsme zahájili demoliční práce na odstranění objektů na akci "Novostavba objektu - Brno, Hrázní 170/1".

12, pro 2021
Výstavba sil na vlhkou kukuřici Francie 2021

V průběhu roku 2021 jsme postupně ve Francii zrealizovali výstavbu 10 smaltovaných sil včetně příslušenství pro uskladnění vlhké kukuřice.

30, lis 2021
Výstavba skladovací haly Movianto Brno Podolí

Dokončili jsme výstavbu kompletní skladovací haly Podolí 78e, 66403 Brno-Podolí. Jedná se o konstrukci Prefa včetně opláštění a zastřešení.

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz