Novinky a články

Aktuality a akce firmy Morkus Morava s.r.o.

Demolice objektů č. p. 309 SlavoniceDemolice objektů č. p. 309 Slavonice

V druhé polovině roku 2021 jsme prováděli demolici a odstranění stavby ve Slavonicích. Předmětem plnění této veřejné zakázky byla demolice objektů které stojí na pozemcích st. p. 541, st. p. 677 a st. p. 678 v k. ú. Slavonice. Střešní krytina obsahovala azbest a technologický postup jejího odstranění splňoval všechny zásady BOZP pro práci z azbestem. Demolice hlavního objektu byla provedena do úrovně 50 cm pod úroveň terénu s následným zasypáním sklepních prostor nadrceným stavebním recyklátem. Povrchová úprava byla dokončena zasypáním zeminou tl. 20cm a ohumusováním tl.15 cm.

 

Specifikace prací:

  • vyklizení budov
  • likvidace komunálního odpadu
  • odstrojení budov
  • strojní demolice
  • nadrcení stavebních sutí
  • odvoz stavebních sutí na skládku včetně likvidace nebezpečných odpadů
  • terénní úpravy

 Poslední příspěvky

08, srp 2022
Pozvánka na ME autoscross Přerov 2022

Ve dnech 19. – 21. srpna 2022 bude AUTO KLUB PŘEROV organizovat podnik MORKUS MORAVA FIA Mistrovství Evropy v autokrosu.

16, pro 2021
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků

Jménem firmy Morkus Morava s.r.o. přejeme všem zákazníkům i spolupracovníkům příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

15, pro 2021
Demolice objektu Brno, Hrázní 170/1

V druhé polovině roku 2021 jsme zahájili demoliční práce na odstranění objektů na akci "Novostavba objektu - Brno, Hrázní 170/1".

12, pro 2021
Výstavba sil na vlhkou kukuřici Francie 2021

V průběhu roku 2021 jsme postupně ve Francii zrealizovali výstavbu 10 smaltovaných sil včetně příslušenství pro uskladnění vlhké kukuřice.

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz