Novinky a články

Aktuality a akce firmy Morkus Morava s.r.o.

Demolice polyfunkčního objektu a ocelové haly UPOLDemolice polyfunkčního objektu a ocelové haly UPOL

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici objektu OLOMOUC, 17. LISTOPADU 1131/8a, katastrálním území Olomouc-město - polyfunkční objekt ocelová hala. Přeložky a odpojení sítí zajistil zadavatel. Jedná se o polyfunkční objekt s přisazenou halou – stávající objekt byl realizován v roce 1987 pro československé dráhy. V polyfunkčním objektu byly zbudovány prostory pro zřízení centrální vývařovny Českých státních drah, dále prostory pro restauraci, její potřebné zázemí a ubytovací prostory. Samostatnou část tvoří trafostanice pro celý objekt a nákladová rampa, odkud mělo být jídlo distribuováno. Navazující hala byla v minulosti využívána jako společenský sál s příslušným zázemím jak pro zákazníky , tak pro personál. Pravá část objektu – HALA bude odstraněna v celém rozsahu, tj. včetně základových konstrukcí. Levá část – POLYFUNKČNÍ OBJEKT bude odstraněn až po úroveň základových patek. Terén po odstranění stavby bude upraven na úroveň - 0,300 od budoucí nuly vědeckotechnického parku tj. na hodnotu 211,05 m n.m

 

Prováděné práce:

  • demontáž a vyklizení prostorů
  • likvidace komunálních odpadů
  • demontáž azbestových obkladů a desek vč jejich likvidace
  • demolice polyfunkčního objektu
  • demontáž a demolice ocelové haly
  • likvidace všech stavebních odpadů
  • demolice základových konstrukcí haly
  • terén po odstranění stavby bude upraven na úroveň -0,300

 Poslední příspěvky

16, pro 2021
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků

Jménem firmy Morkus Morava s.r.o. přejeme všem zákazníkům i spolupracovníkům příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

15, pro 2021
Demolice objektu Brno, Hrázní 170/1

V druhé polovině roku 2021 jsme zahájili demoliční práce na odstranění objektů na akci "Novostavba objektu - Brno, Hrázní 170/1".

12, pro 2021
Výstavba sil na vlhkou kukuřici Francie 2021

V průběhu roku 2021 jsme postupně ve Francii zrealizovali výstavbu 10 smaltovaných sil včetně příslušenství pro uskladnění vlhké kukuřice.