Novinky a články

Aktuality a akce firmy Morkus Morava s.r.o.

Demolice polyfunkčního objektu a ocelové haly UPOLDemolice polyfunkčního objektu a ocelové haly UPOL

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici objektu OLOMOUC, 17. LISTOPADU 1131/8a, katastrálním území Olomouc-město - polyfunkční objekt ocelová hala. Přeložky a odpojení sítí zajistil zadavatel. Jedná se o polyfunkční objekt s přisazenou halou – stávající objekt byl realizován v roce 1987 pro československé dráhy. V polyfunkčním objektu byly zbudovány prostory pro zřízení centrální vývařovny Českých státních drah, dále prostory pro restauraci, její potřebné zázemí a ubytovací prostory. Samostatnou část tvoří trafostanice pro celý objekt a nákladová rampa, odkud mělo být jídlo distribuováno. Navazující hala byla v minulosti využívána jako společenský sál s příslušným zázemím jak pro zákazníky , tak pro personál. Pravá část objektu – HALA bude odstraněna v celém rozsahu, tj. včetně základových konstrukcí. Levá část – POLYFUNKČNÍ OBJEKT bude odstraněn až po úroveň základových patek. Terén po odstranění stavby bude upraven na úroveň - 0,300 od budoucí nuly vědeckotechnického parku tj. na hodnotu 211,05 m n.m

 

Prováděné práce:

  • demontáž a vyklizení prostorů
  • likvidace komunálních odpadů
  • demontáž azbestových obkladů a desek vč jejich likvidace
  • demolice polyfunkčního objektu
  • demontáž a demolice ocelové haly
  • likvidace všech stavebních odpadů
  • demolice základových konstrukcí haly
  • terén po odstranění stavby bude upraven na úroveň -0,300

 Poslední příspěvky

16, pro 2021
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků

Jménem firmy Morkus Morava s.r.o. přejeme všem zákazníkům i spolupracovníkům příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

15, pro 2021
Demolice objektu Brno, Hrázní 170/1

V druhé polovině roku 2021 jsme zahájili demoliční práce na odstranění objektů na akci "Novostavba objektu - Brno, Hrázní 170/1".

12, pro 2021
Výstavba sil na vlhkou kukuřici Francie 2021

V průběhu roku 2021 jsme postupně ve Francii zrealizovali výstavbu 10 smaltovaných sil včetně příslušenství pro uskladnění vlhké kukuřice.

30, lis 2021
Výstavba skladovací haly Movianto Brno Podolí

Dokončili jsme výstavbu kompletní skladovací haly Podolí 78e, 66403 Brno-Podolí. Jedná se o konstrukci Prefa včetně opláštění a zastřešení.

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz