Morkus Morava s.r.o.

Historie a představení firmy

Nabízené služby

Firma MORKUS Morava s.r.o. naplňuje veškeré kvalifikační a zákonné požadavky potřebné pro všechny uvedené práce a služby. Při těchto činnostech vždy dodržujeme předepsané technologické postupy s důrazem na bezpodmínečné plnění všech ekologických kritérií a dodržování podmínek BOZP či protipožární ochrany.


 • a Kompletní stavební práce
 • a Opravy, revize, prohlídky a renovace smaltovaných nádrží, sil a zásobníků
 • a Výkup smaltovaných sil, nádrží a zásobníků
 • a Dodávky a montáže posklizňových linek (sila pozinkovaná i smaltovaná)
 • a Dodávky a montáže smaltovaných sil pro uskladnění vlhké kukuřice
 • a Dodávky a montáže průmyslových a zemědělských hal (nové i renovované)
 • a Výkup ocelových konstrukcí hal včetně demontáže
 • a Dodávka a montáž nových smaltovaných sil, nádrží a zásobníků
 • a Dodávka a montáž renovovaných smaltovaných sil, nádrží a zásobníků
 • a Demolice, likvidace a odstraňování staveb
 • a Likvidace technologických celků v průmyslu i zemědělství včetně likvidace odpadů a odkupu technologií
 • a Dodávka a výstavba kompletních peletovacích linek na klíč

vyrobni-podnik-slavic.jpg


a

Výrobní podnik

Plně disponujeme vlastními výrobními kapacitami ve Slavíči u Hranic na Moravě. Zde jsme v roce 2008 zahájili výrobu ocelových konstrukcí, nejdříve v pronajatých prostorech, které jsme následně odkoupili a v roce 2014 kompletně zrekonstruovali. Byla provedena výstavba nových výrobních a skladovacích prostor. Došlo ke zpevnění a zvětšení kapacity všech skladovacích ploch, modernizaci zámečnické dílny a výstavbě nových kancelářských a výrobních prostor.


Následně jsme dokončili výstavbu nové výrobní haly a opravu dvou výrobních a skladovacích objektů. Nová výrobní hala byla vybavena portálovými jeřáby, tryskacím a lakovacím boxem, skružovačkou a vodním paprskem. Výrobní kapacity ve Slavíči jsou využívány pro podporu našich projektů a tyto služby nabízíme také pro širokou veřejnost. V roce 2019 byla uvedena do provozu nová skladovací oblouková hala. V současné době se připravuje výstavba nové skladovací haly a garáží pro stavební stroje včetně zpevnění dalších skladovacích a odstavných ploch v areálu firmy ve Slavíči u Hranic na Moravě.


stavby-morkus-morava.jpg


a

Stavební kapacity

V současnosti má naše firma 80 kmenových zaměstnanců a dosahuje ročního obratu v rozpětí 200-250 milionů. Jsme držiteli certifikací ISO 9001:2016, ISO 3834-2:2006, ISO 12944, ISO 8501.

V současné době disponuje firma MORKUS Morava s.r.o. několika specializovanými pracovními týmy, které jsou vždy vedeny zkušeným šéfmontérem.


 • a Čtyři montážní týmy se specializují na výstavbu smaltovaných sil, nádrží a zásobníků a peletovacích linek včetně veškerých technologií.
 • aPět montážních týmů provádí výstavby ocelových a železobetonových hal, opláštění, zastření
 • a Čtyři pracovní týmy, jsou specializované na provádění stavebních prací.
 • a Dále disponujeme dvěma kompletně vybavenými demoličními skupinami, které ročně zpracují přes 150.000tun stavebního a železného materiálu.
 • a Máme deset stavbyvedoucích pro řízení velkých projektů
 • a

  2003

  Vznik firmy

  Začátek podnikání

  Firma MORKUS Morava s.r.o. byla založena v roce 2003. V tomto období ještě fungovala jako fyzická osoba David Morkus. Od zahájení činnosti firmy Morkus Morava s.r.o. provádíme taktéž stavební práce v průmyslové, zemědělské a komunální sféře.

 • a

  2007-8

  Transformace firmy

  Nová provozovna

  V červnu 2007 se místem podnikání stala nová provozovna ve Slavíči u Hranic na Moravě, zde firma stále sídlí. S nárůstem aktivit a nabízených služeb, byla v roce 2008 provedena transformace na společnost s ručením omezeným. Od tohoto data společnost podniká pod názvem MORKUS Morava s.r.o.

 • a

  2009

  Ucelená nabídka služeb

  Komplexní stavby

  Od roku 2009 jsou již veškeré práce prováděny jako komplexní stavby, včetně dodávky a montáže veškerých technologií. Součástí nabízených služeb je i provádění drobných i komplexní oprav smaltovaných nádrží, sil a zásobníků včetně pravidelných revizních prohlídek.

 • a

  2013

  Zastoupení firmy PERMASTORE Ltd.

  Smaltované plechy

  V návaznosti na tyto služby jsme se rozhodli vyhledat kvalitního výrobce smaltovaných skladovacích objektů. Po více jak ročním hledání padlo definitivní rozhodnutí. Veškeré naše požadavky plně splňoval anglický výrobce smaltovaných nádrží, firma PERMASTORE Ltd. S ním jsme v roce 2013 podepsali distributorskou smlouvu.

 • a

  2014

  Výroba ocelových konstrukcí

  Vlastní výroba

  Od roku 2014 máme vlastní výrobu ocelových konstrukcí ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vyrábíme a montujeme ocelové montované haly pro zemědělskou, průmyslovou a obchodní sféru.

 • a

  2016

  Výstavba peletovacích linek

  Kompletní dodávka včetně technologií

  V roce 2016 jsme zařadili do nabízených služeb a produktů dodávky a výstavby kompletních peletovacích linek. Provádíme výstavby na klíč včetně projektové dokumentace a dodávky všech technologií, systémů skladování i distribuce.

Představení firmy

Kliknutím a odkaz níže stáhnete pdf soubor s představením firmy Morkus Morava s.r.o.


Stáhnout sobor pdf

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz