Renovované nádrže

Dodávky a montáž smaltovaných nádrží

Renovované smaltované plechy

Zrenovujeme vaši smaltovanou nádrž


Sklady kapalných průmyslových hnojiv ze smaltovaných nádrží typ Vítkovice byly realizovány v letech 1978 až 1986, přičemž fyzická životnost nádrží byla zaručena po dobu 18-20 let. V současné době je tato životnost pro většinu nádrží naplněna, v mnoha případech je snížena skutečností, že nádrže nebyly průběžně naplňovány a byly tak vystaveny nadměrnému působení koroze. Takové nádrže nejsou způsobilé k dalšímu používání, protože je snížená jejich statická únosnost a těsnost, která ohrožuje ekologické zájmy a ochranu životního prostředí.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Provádíme revizní prohlídky

V návaznosti na garantovanou životnost smaltovaných nádrží typu Vítkovice, nabízíme revizní prohlídky těchto smaltovaných skladovacích objektů. Pokud technický stav těchto nádrží již nebude splňovat předepsané normy a pevnostní limity nabízíme možnost opravy, renovace, odkupu či kompletní likvidace nádrže. Postup je daný stářím a stavem smaltovaných nádrží. Naši technici jsou připraveni stav Vašich smaltovaných nádrží zkontrolovat a případně navrhnout další postup.


Demontáž a renovace

Pokud původní smaltovaná nádrž technicky nevyhovuje možnosti dalšího používání a Vy tuto nádrž potřebujete, nabízíme možnost kompletní renovace Vašich smaltovaných nádrží. Provedeme odbornou demontáž kompletní nádrže pomocí speciálních zvedacích souprav. Jednotlivé demontované díly nádrže důkladně označíme a odvezeme do našeho výrobního podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Jednotlivé díly jsou zde důkladně překontrolovány, ty nepoužitelné sešrotovány a nahrazeny novými. Smaltované plechy jsou vyčištěny pomocí naší čistící linky, všechny kovové části jsou okartáčovány a opatřeny novými nátěry. Původní betonový základ musí také vyhovovat všem statickým požadavkům a výpočtům. Popřípadě musí dojít k opravě, popřípadě výstavbě základu nového.


Stavba renovovaných nádrží

Ekonomická výhodnost výstavby renovovaných nádrží


Veškeré zrenovované i nové části smaltované nádrže jsou dopraveny na místo výstavby. Přistoupí se k vlastní výstavbě renovované, smaltované nádrže. Při montáži je veškerý spojovací materiál nahrazen novým a samozřejmostí je tmelení všech spojů a otvorů speciálním silikonovým tmelem. Při výstavbě renovované nádrže jsou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a předepsané technologické postupy. Demontážní i montážní práce provádějí naši zkušení montážníci, vždy pod vedením specializovaného šéfmontéra. Všichni montážníci mají všechny potřebná oprávnění a certifikáty pro danou práci. Výstavba vlastní smaltované nádrže je prováděna pomocí speciálních zvedacích souprav a jeřábové techniky.

Základním požadavkem dobrého hospodáře je cenová výhodnost a návratnost vložených investic do systému skladování, kravské a prasečí kejdy, kapalných hnojiv, odpadních vod, průmyslových vod a kalů. Tento základní požadavek je splněn beze zbytku a výstavbou renovované nádrže ušetříte značnou část finančních prostředků. Přitom smaltované nádrže z renovovaných Vítkovických plechů splňují všechny technické a bezpečnostní požadavky pro používání a provoz těchto nádrží. Výstavba těchto nádrží je podložena technickou dokumentací, statickými výpočty, které vychází z trhacích zkoušek provedených v akreditované zkušebně. U renovovaných smaltovaných nádrží typu Vítkovice je stanoveno omezení průměru a počtu jednotlivých lubů statickým výpočtem. Toto omezení je nutné dodržet. Při potřebě výstavby objemově větších smaltovaných nádrží je potřeba provést výstavbu nádrže nové.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních skladů kapalných látek. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil a zásobníků poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.


Využití renovovaných nádrží:

 • nádrže na kejdu a močůvku
 • nádrže na kapalná hnojiva
 • nádrže na povrchovou vodu
 • požární nádrže
 • nádrže na průmyslové produkty
 • nádrže na potraviny
 • nádrže pro BPS
 • nádrže pro ČOV
 • nádrže na pohonné hmoty

Nabízené služby:

 • montáže a demontáže nádrží
 • renovace smaltovaných nádrží
 • přestavby a přemístění nádrží
 • navýšení kapacity nádrží
 • revizní prohlídky a vodní zkoušky
 • opravy smaltovaných nádrží
 • odkupy smaltovaných nádrží
 • projekční práce
 • základové desky a spodní stavby

Firma Morkus Morava s.r.o.


Vám vždy nabídne výhodný poměr ceny a užitné hodnoty. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout komplexní služby a atraktivní ceny. Řešení se snažíme vytvářet vždy na míru našim zákazníkům, a to jak v oblasti skladování všech druhů materiálů a médií. Naši specialisté jsou Vám k dispozici a vždy Vám rádi a ochotně poradí, jaké se nabízejí možnosti řešení Vašich potřeb při řešení systému skladování zemědělských nebo průmyslových produktů.


smaltovane-nadrze-02.jpg

Permastore

Sklad DAM Senica

smaltovane-nadrze-03.jpg

Permastore

Nádrž ČOV Bzenec

Nádrže na kejdu

Nádrže na DAM

Nádrže na vodu

Nádrže pro BPS

Nádrže pro ČOV

Požární nádrže


V oblasti výstavby smaltovaných nádrží nabízíme:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu nádrže
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování nádrží

 • kompletní zaškolení obsluhy nádrží
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů skladovacích nádrží

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba smaltovaných nádrží

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení nádrží do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku smaltovaných nádrží,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář


© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz