Čistírny odpadních vod

Dodávka, výstavba a montáž čistíren odpadních vod

Nádrže pro čistírny odpadních vod

Dodávka a montáž smaltovaných nádrží


Komunální čistírny odpadních vod jsou dnes základní potřebou měst a obcí. V rámci našich služeb realizuje výstavby nových čistíren odpadních vod nebo rekonstrukce a intenzifikace stávajících. Rekonstrukce ČOV probíhají téměř vždy za provozu stávající čistírny a při tomto typu realizace je kladen důraz na vysokou odbornost. Proces čištění splaškových odpadních vod je založen na základních biologických principech, která fungují již staletí. Inovace v oblasti čištění odpadní vody ale přinášejí nové technologické možnost, jak proces čištění zdokonalit a optimalizovat.


Poptávka Odkaz na www

Komunální čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Nachází se, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicky biologická čistírna odpadních vod. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek jako jsou kalová a plynová hospodářství.

Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna. Zvláštním případem může být např. čistírna radioaktivního odpadu. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy. Patří sem mechanické, biochemické a chemické procesy.


Smaltované nádrže pro ČOV

Smaltované nádrže mají dlohodobou životnost také při skladování velmi agresivních látek


Nádrže pro čistírny odpadních vod nabízíme jak ve variantě otevřené, tak se střechou, která může být hermeticky uzavřena. Obvod pláště je ukotven k ocelovému dnu, opatřenému speciálním nátěrem proti nežádoucím vlivům agresivního prostředí v rámci provozu čistírny odpadních vod. Nádrže jsou vybaveny kotvením, výztužnými úhelníky, žebříky, přepadovým potrubím, výpustným hrdlem, plošinou, atd. Samozřejmostí je možnost dodání dalších technologických prvků dle přání zákazníka nebo dle projektu.

Nabízíme řešení pro nádrže na kejdu či biomasu v zemědělských a bioplynových provozech, nádrže pro čistírny odpadních vod, ale i nádrže pro chemický průmysl. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti nádrží. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních ČOV. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.

Zobrazit podrobnosti

Schéma ČOV


 • 01 - hrubé mechanické předčištění
 • 02 - čerpací stanice
 • 03 - jemné mechanické předčištění
 • 04 - biologické čištění - denitrifikace
 • 05 - biologické čištění - aerace-nitrifikace
 • 06 - biologické čištění - separace
 • 07 - dmýchárna
 • 08 - kalové hospodářství - aerobní stabilizace kalu
 • 09 - kalové hospodářství - odvodnění kalu
 • 10 - třetí stupeň čištění - dezinfekce
 • 11 - využití vyčištěné vody pro provozní účely
 • 12 - měření a regulace

cit

V oblasti výstavby ČOV nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu ČOV
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování ČOV

 • kompletní zaškolení obsluhy ČOV
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů výrobního zařízení

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba ČOV

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení linky do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku čistírny odpadních vod,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz