Peletovací linky

Dodávka, výstavba a montáž peletovacích linek

Kompletní peletovací linky

Od projekce po výstavbu


Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních peletizačních linek. Stejně jako u projektů výstavby sila a nádrží poskytujeme kompletní servis dodávky na klíč. V případě, že investor nemá k dispozici projekt, který je připravený k výstavbě, poskytujeme podporu při developerské činnosti či realizaci projektu poskytujeme na klíč. Při výstavbě peletizačních linek používáme pouze se špičkové technologie prověřené léty provozu, používáme technologie osvědčených německých, rakouských a českých dodavatelů, kteří se na výrobu komponent a strojů pro peletizační linky specializují již řadu let. Po dokončení zajišťujeme uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a vyřízení legislativních procesů nutných ke spuštění peletizační linky.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Nabízíme

 • Dodávky a montáže komplexních technologií pro sušení, peletování a briketování.
 • Zásobníky pilin vč. technologického zařízení pro vybírání.
 • Dodávky náhradních dílů, záruční a pozáruční servis sušících, peletovacích a briketovacích linek, generální opravy veškerých uvedených technologií.
 • Systémy pro skladování pelet.
 • Dodávky a montáž linek pro zpracování sena a slámy.

Základní typy peletovacích linek dle výkonu:

 • 1,0 – 1,5 t/hod.
 • 1,5 – 2,0 t/hod
 • 3,0 – 4,0 t/hod
 • nejnovější verze s kapacitou až 10,0 t/hod
 • Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku peletizační linky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.

Pelety a jejich výroba

Pelety patří mezi ekologické palivo, které vyniká svou vysokou výhřevností. Nejznámější jsou pelety z dřevěných pilin bez dalších přísad, existují však nejrůznější varianty, které mohou být vyrobeny např. z papíru nebo bioodpadu. Výroba pelet je vhodná všude tam, kde dochází ke vzniku většího množství dřevěného nebo jiného odpadu, který lze jinak zpracovávat a dále využívat jen stěží. Pomocí peletovací linky si i ve svém provozu snadno zařídíte jednoduchou výkonnou výrobnu peletek, které budete následovně používat pro své vlastní potřeby nebo je nabídnete k prodeji.

Dřevěná peleta je výrobek ve tvaru válečku, vyrobena z lisovaného rozdrceného dřeva pod účinkem vysokého tlaku. Výroba z dřevního odpadu domácích druhů dřeva představuje zcela ekologický výrobek, který je v procesu spalování neutrální z hlediska emisí skleníkových plynů. Přes vysokou výhřevnost (kolem 18 GJ/t) jsou emise CO a prachu velmi malé, což činí z pelet jeden z nejekologičtějších způsobů získávání především tepelné energie.


Výrobní proces peletovací linky

Peletovací linka je složena s více jednotlivých sekcí


Za podstatnou přednost dřevěných pelet se považuje skutečnost, že za podmínky použití čisté suroviny neobsahují síru, chlor, formaldehyd, těžké kovy a jiné sloučeniny škodlivé pro zdraví. Pelety představují jednoduchý, úsporný a čistý energetický zdroj, výhodou je pohodlná manipulace a komfort obsluhy (peletové kotle jsou zpravidla plně automatické).

Proces výroby začíná shromažďováním dostupných surovin (okrajků, pilin, dřevěných sortimentů vzniklých zpracováním dřeva). Dřevěná surovina se poté přepravuje do strojů na drcení a mletí. Po procesu drcení a mletí na úroveň dřevěné mouky se surovina stlačí ve speciálních lisech pod vysokým tlakem. Hotový výrobek je válcovitého tvaru o průměru 6 milimetrů. Délka pelety se pohybuje mezi 10 až 30 milimetry, dle nastavení technologie. Za ideální délku se považuje trojnásobek průměru pelety, tedy 18 mm.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních peletizačních linek. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.

Zobrazit podrobnosti

Schéma peletovací linky

Od projekce po výstavbu


Při návrhu peletovací linky je vždy kladen největší důraz na výrobní ekonomiku. Linky jsou jednoduché, spolehlivé a pro jejich provozování je potřeba obsluha jednoho až tří lidí v závislosti na výrobní kapacitě a způsobu balení pelet. Na tunu vyrobených pelet spotřebují naše peletovací linky (dle výrobní kapacity) méně než 100 kW elektrické energie, což je důležitý parametr pro ekonomickou rentabilitu provozování peletovací linky. Se vzrůstající oblibou a spotřebou pelet stoupá současně i počet výrobců a konkurence na trhu stlačuje ceny směrem k výrobním nákladům a proto je pro návratnost investice důležitá co nejnižší hladina těchto výrobních nákladů. Značná pozornost je věnována také spolehlivosti peletovacích linek. Přestože peletovací linky pracují v plně automatickém provozu, jsou řešeny modulárně, což dovoluje mimo jiné optimalizovat její výkon podle stávajícího odbytu a prodeje pelet. Tyto peletizační linky jsou sestaveny ze samostatných sekcí a to umožňuje jejich provoz i při nutné údržbě a výměně opotřebených dílů v některé z výrobních sekcí. Peletizační linky realizujeme formou komplexní dodávky, tzn. od výpočtů dimenzování přes projekci, stavební úpravy, dodávku technologie, pomoc při zajištění financování po servis.Složení linky na pelety

 • vstupní násypka s dopravníkem
 • drtič
 • pneumatická doprava
 • mezi zásobník-silo s filtrací prachu
 • dávkovací zařízení – šnekový dopravník do lisu
 • lis na pelety (granulátor)
 • odsavač par a prachu
 • čistící vibrační dopravník
 • chladící dopravník
 • držák pro big-bag
 • řídící pult a elektro rozvaděč


V oblasti výstavby peletizačních linek nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu linky
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování linky

 • kompletní zaškolení obsluhy linky
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů výrobního zařízení

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba peletizační linky

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení linky do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku peletizační linky,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz