Sklady vhlké kukuřice

Smaltovaná sila pro skladování vlhkých zrnin

Kompletní skladovací systémy

Od projekce po výstavbu


Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech. Tento způsob skladování přináší minimální ztráty a lepší využitelnost živin. Sila na vlhkou kukuřici vycházejí z typové řady obilních sil a mají speciální systém vybírání vlhkého zrna. Smaltovaná sila na vlhkou kuřici jsou určená ke skladování vlhké kukuřice sklízené přímo z pole ve stádiu mléčné zralosti. Kukuřice je ve smaltovaném silu konzervována kyselinou mléčnou vzniklou působením mléčných baktérií, bez přístupu vzduchu za současného vzniku CO2. Je zde kladen velký důraz na absolutní hermetičnost sila pro maximální využití samovolně produkovaného oxidu uhličitého potřebného ke konzervaci zrna.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Výhody silážování celého zrna:

 • Žádné sušení zrna = úspora celkových nákladů
 • Odebírané množství může být libovolně měněno, také dlouhodobé zastavení odběru je bezproblémové.
 • Částečné plnění sila nemá žádný vliv na kvalitu kukuřice.
 • Přimíchávání obilí bez poškození kvality kukuřice.
 • Vyšší obsah živin díky zralé kukuřici.
 • Vlhkost kukuřice při sklizni se může pohybovat v rozmezí 25 - 42 %, díky čemuž lze zvolit rané odrůdy nebo pozdější dobu sklizně.
 • Zdravější krmivo: kysličník uhličitý a dusík vytlačí kyslík, což zabrání šíření škodlivých bakterií a plísní.

Technologie konzervace kukuřičného zrna

 • Nejlepší cesta ke snížení nákladů na krmivo
 • Nerezová výsypka zabudovaná do ŽB základu.
 • Skladovací silo z oboustranně smaltovaných plechů.
 • Skladování v plynotěsném silu zvyšuje bezpečnost skladování.
 • Jednoduchá plná automatizace díky vybíracímu šneku z ušlechtilé oceli s hermetickým automatickým uzávěrem.
 • Rychlé plnění sila díky elevátoru nebo ventilátoru.
 • Šrotovník pro optimální skladbu krmiva a úsporu energie.
 • Vyrovnávací vak a dvoukomorový regulační ventil CO2 spolehlivě chrání při změnách teploty a tlacích plynu v sile.

Sila ze smaltovaných plechů

Sila na vlhkou kukuřici montujeme včetně originální ocelové střechy. Tato dodávaná smaltovaná sila na vlhkou kukuřici představují moderní systém uskladnění kukuřičného zrna, šetří životní prostředí a také provozní náklady. Plynotěsné provedení sila na kukuřici umožňuje skladování kukuřičného zrna o vlhkosti do 38 %, v ochranné atmosféře CO2. A kukuřičné zrno je okamžitě po sklizni navezeno pomocí elevátoru nebo systému pneumatických dopravníků dovnitř smaltovaného zásobníku. Potom dochází k fermentačním procesům, při kterých uniká CO2, který kukuřici konzervuje.

Tato dodávaná smaltovaná sila představují moderní systém uskladnění kukuřičného zrna, šetří životní prostředí a provozní náklady. Plynotěsné provedení sila umožňuje skladování zrna o vlhkosti do 38 % v ochranné atmosféře CO2. A kukuřičné zrno je okamžitě po sklizni navezeno pomocí elevátoru nebo systému pneumatických dopravníků dovnitř zásobníku. Potom dochází k fermentačním procesům, při kterých uniká CO2, který kukuřici konzervuje.


Sila na vlhkou kukuřici

Nejlepší cesta ke snížení nákladů na krmivo


Pro další regulaci přebytečného Co2 slouží vyrovnávací vaky, které jsou umístěny mimo smaltované silo. Do vlastního krmného systému je kukuřičné zrno přepravováno pomocí šneku, který je umístěn ve dně sila. Při průběžném plnění a odběru kukuřičného zrna se neznehodnocuje povrchová vrstva kukuřice. Odebírané množství kukuřičného zrna může být libovolně měněno a dlouhodobé zastavení odběru je možné uskutečňovat bez jakýchkoliv komplikací.

Ve skladované hmotě se samovolně vytváří atmosféra oxidu uhličitého, která vytláčí vzduch a začne probíhat auto konzervace znemožněním rozvoje nežádoucích bakterií a plísní, které potřebují ke svému životu kyslík. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost mít nákladná sila, která musí být vzduchotěsná, vybavená vybíracím zařízením s těsnící klapkou. Před zkrmováním se však zrno musí stejně rozrušit – šrotováním, nebo mačkáním.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby skladovacích sil pro vlhkou kukuřici. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.

Zobrazit podrobnosti

Princip skladu na vlhkou kukuřici

Skladování kukuřice v ochranné atmosféře oxidu uhličitého


Při skladování vlhkého zrna v ochranné atmosféře CO2 je základní a rozhodující podmínkou vzduchotěsné uskladnění. Zásobníky, sila a věže mohou být ocelové, smaltované, železobetonové nebo z jiného materiálu, nerozhoduje ani velikost zásobníku. Tedy rozhodující je hermetičnost zásobníku. K tomuto účelu mohou být použity zásobníky s výsypkou i s rovným dnem. Naskladňování zrna do zásobníků může být řešeno z příjmového podúrovňového zásobníku korečkovým elevátorem a spádovým potrubím, metačem (speciálně upraveným kladívkovým šrotovníkem) nebo pneumatickým manipulátorem. K vyskladňování zrna slouží nerezový šnekový dopravník, který je umístěn ve spodní části zásobníku. Vyskladňovací šnekový dopravník je z vnější strany vybaven vzduchotěsným uzávěrem. Dojde-li při vyskladňování zrna ze zásobníku k poklesu tlaku pod 0,03 MPa, je doplněn automaticky oxid uhličitý přes regulační ventil z vaku do zásobníku. Další cesty zrna jsou závislé na způsobu jeho dalšího zpracování, většinou jsou plně automatizované, řízené počítačem.Schéma skladu

 • hermeticky uzavřené smaltované silo
 • nerezová výsypka zabudovaná do betonového základu
 • příjmový koš pro naskladnění kukuřice
 • plnící korečkový elevátor
 • spádové potrubí
 • speciálně upravený kladívkový šrotovník nebo pneumatický manipulátor
 • vyskladňovací nerezový, šnekový dopravník s vzduchotěsným uzávěrem
 • vyrovnávací vaky pro uskladnění CO2
 • regulační ventil CO2
 • hala pro umístění plynových vaků CO2
 • řídící jednotka celého systému


V oblasti výstavby skladu vlhké kukuřice nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu linky
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování skladu

 • kompletní zaškolení obsluhy linky
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů výrobního zařízení

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba skladu kukuřice

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení linky do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku skladu vlhké kukuřice,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz