Zemědělské stavby

Výstavba zemědělských objektů různých typů

Kompletní zemědělské stavby

Od projekce po výstavbu


Významnou součástí pracovní náplně naší firmy je také výstavba zemědělských objektů. Naše nabídka sahá od skladovacích hal, stájí, smaltovaných nádrží, sil, zásobníků, až po komplexní zemědělské areály. Námi dodávané zemědělské objekty jsou určeny na skladování nejrůznějších krmiv a materiálu pro hospodářské účely včetně staveb pro chov zvířat. Budovy pro skladování plodin či objekty pro chov dobytka a drůbeže postavíme tak aby splňovaly veškeré hygienické podmínky či cirkulaci čerstvého vzduchu s maximálním využitím vnitřních prostor dle požadavků investora. Dlouholetá tradice a bohaté zkušenosti s výstavbou zemědělských staveb jsou zárukou kvalitního projektového řízení každé stavby. Proto jsme schopni zrealizovat zakázky v požadovaném termínu, požadované kvalitě a ceně, při dodržení všech norem a bezpečnostních předpisů.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Realizujeme zemědělské stavby:

 • Výstavby a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Spodní stavby pro sila a skladovací nádrže
 • Výstavbu, rekonstrukce skladovacích hal
 • Výstavbu skladovacích sil a nádrží včetně technologií
 • Stáje pro hospodářská zvířata

Realizujeme průmyslové stavby:

 • Stavby pro průmyslové podniky a podnikatele
 • Stavby administrativní a sociální
 • Stavby občanské vybavenosti a pro volnočasové aktivity
 • Stavby sociálně zdravotního charakteru
 • Stavby ekologické

Zemědělské stavby v praxi

Komplexní zemědělské stavby včetně zajištění technologických dodávek jsou jednou z klíčových činností naší firmy. Jsme jedna z nejvýznamnějších stavebních firem zaměřujících se na zemědělské stavby v Olomouckém kraji. Našimi přednostmi jsou komplexní služby, zkušenosti z obdobných projektů, kvalifikovaní a odborně zdatní pracovníci, ověřené a certifikované postupy, silné kapacitní, technické a finanční zázemí společnosti. Každá stavba je jedinečná a vyžaduje individuální řešení. Naše bohaté zkušenosti s náročnými zemědělskými stavbami představují základ pro nejlepší možné výsledky a zajišťují jakostní náskok.

Provádíme také kompletní rekonstrukce staveb a budov a zemědělských, nebo skladových hal. Tento druh staveb je náročný na řádnou přípravu a organizaci staveb, protože většinou probíhají za plného, nebo částečného provozu. Samozřejmě u těch prací dodržujeme všechny požadované BOZP.


Výstavba zemědělských budov a objektů

Provádíme kompletní výstavbu objektů a budov pro zemědělskou sféru


Firma Morkus Morava s.r.o. provádí kompletní výstavby a rekonstrukce zemědělských staveb a areálů pro živočišnou a rostlinnou výrobu – stáje pro chov skotu, prasat, drůbeže, porodny, dojírny, silážní žlaby a plata, hnojiště, skladovací a přečerpávající jímky, laguny, posklizňové linky, sila, seníky a různé skladovací haly. Dlouholetá tradice a bohaté zkušenosti s výstavbou zemědělských staveb jsou zárukou kvalitního projektového řízení každé stavby.

Tým našich pracovníků je na vysoké odborné úrovni, neustále si doplňuje odbornou úroveň na různých školeních a sebevzděláváním. Mají za sebou bohaté zkušenosti s řízením velkých projektů a řízením velkého počtu pracovníků. Vedoucí týmů přípravy a realizací jsou Autorizovanými osobami v rámci České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Většinu objemu staveb zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Našimi zákazníky a investory jsou státní instituce, soukromí investoři i soukromé osoby.

Věnujeme se také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby technologických celků. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.


Zemědělské objekty

Od projekce po výstavbu


Stavbou pro zemědělství se rozumí stavba pro hospodářská zvířata, doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, stavba pro skladování minerálních hnojiv, stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin a příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin o maximální přípustné hmotnosti do 1 000 kg přípravků a prostředků na ochranu rostlin. V našem portfoliu služeb se nachází stavby pro hospodářská zvířata, doprovodné stavby pro hospodářská zvířata, stavby pro skladování minerálních hnojiv a stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby.

Zobrazit reference
zemedelske-arealy-01.jpgsmaltovane-zasobniky-02.jpg
pozinkovana-sila-02.jpgsmaltovana-sila-02.jpg

Zemědělské objekty

 • Vepříny
 • Drůbežárny
 • Stáje pro chov skotu
 • Stáje pro chov dojnic a býků
 • Stáje pro mladý skot
 • Jezdecké haly
 • Haly pro agroprůmysl
 • Sklady na brambory a cibuli
 • Haly pro zemědělské stroje
 • Sklady pro obilí a sypké materiály

prumyslove-stavby-zemedelske-01.jpgprumyslove-stavby-sklady-01.jpg
skladovaci-haly-02.jpgposkliznove-linky-02.jpg

V oblasti výstavby zemědělských objektů a staveb nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu objektu
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování objektu a technologií

 • kompletní zaškolení obsluhy technologií
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů výrobních zařízení

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba objektů

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení stavby do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace pro realizaci výstavby zemědělského objektu či areálu,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz